Teoti Anaokullarında standart olarak uyguladığımız branş etkinlikleri bulunmaktadır. Uygulamalarımız Meb müfredatına paralel olarak hazırlanmıştır.
 • Robotik Kodlama
  Robotik Kodlama

  Çocukların problemi tanıma, problemi çözme becerileri kazandırabilmek için önemli etkinliklerin başında gelmektedir.

 • Yaratıcı Drama
  Yaratıcı Drama

  Drama bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı;eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir.

 • Türkçe
  Türkçe

  Ana dili etkinliklerimiz ile kendimizi ifade etmeyi, isteklerimizi, beklentilerimizi nasıl ifade edeceğimizi öğreneceğiz

 • Resim
  Resim

  Sanat; kişinin duygu ve düşüncelerini en iyi ifade ettiği bir yoldur. Okul öncesi dönemde çocuklarda sanatsal yaratıcılığı geliştirmede okul öncesi öğretmeninin rolü büyüktür.

 • Matematik
  Matematik

  Okul öncesi dönemdeki çocuklar matematik ile ilgili etkinlikler yaparken, matematik kavramlarını ve problem çözmeyi öğrenirler.

 • Müzik
  Müzik

  Müzik; eğitimin dayandığı temellerden biri olmakla beraber, zevk ve ruh terbiyesine yarayan bir araçtır.

 • Almanca/İngilizce
  Almanca/İngilizce

  Yabancı dil olgusu, çocuğun zihnini diğer kültürlere açar ve çocuğa diğer ülkelerdeki insanları anlama ve değerlendirmede yardımcı olur.

 • Çocuk Yogası
  Çocuk Yogası

  Çocuklarımızı zihnen ve bedenen güne hazırlamak amacıyla;yoga duruşları ve nefes egzersizleri uygulayacagimiz günlük rutinler arasındadır.

 • Dans Jimnastik
  Dans Jimnastik

  Hareket içeren spor, aynı zamanda motor becerileri de destekler. Çocuklar için de motor beceriler okul öncesi dönemde; oyunlarındaki rolü ve mutluluğu açısından önemlidir.

 • Origami
  Origami

  Origami sanatı ile çocukların estetik duygusu, öğrenebilme ve algılama gücü gelişmektedir. 

 • Satranç
  Satranç

  Satranç etkinlikleri sayesinde çocukların hızlı düşünme, doğru karar alma, olaylara pek çok bakış açısıyla yaklaşma, planlı hareket etme gibi becerileri gelişmektedir.

 • Seramik
  Seramik

  Seramik etkinlikleri ile çocukların motor becerilerinin gelişmesi sağlanır. Hayal güçlerini kullanarak sanatla kendilerini ifade edebilme becerileri kazanırlar.

Formu Doldurun Sizi Arayalım