Çiğli Anaokulu Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefesinde Amacımız

Okul öncesi eğitimimizin temel amacı çocukların beyin gelişimlerine destek olmaktır. Çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini maksimum düzeyde gerçekleştirmeye yarayan ortamı okulumuzda oluşturduk.

Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla oldukça yakından ilişkilidir. Böyle bir çevre yaratarak çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin ve toplumun üretken bir bireyi olabilmesinin yolunu açmak için eğitim kurumumuzda maksimum çabayı göstereceğiz.

Profesyonel eğitimciler ve uzmanlar tarafından oluşturmuş olduğumuz öğrenme ortamlarında çocuklarımıza potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve yeni beceriler, bilgiler edinmesi adına fırsatlar sunacağız. Sınıflarımız ve etkinlik odalarımızı çocukların beyinlerinin her açıdan (bilişsel, fiziksel, duygusal, dil, motor vb.) gelişimini destekleyen uyaranlarla donattık.

Çevre, uyaranlar bakımından ne kadar zengin olursa çocuk o kadar hızlı gelişir ve öğrenir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir ortamın yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür.

Çiğli Anaokulu Eğitim Felsefemiz
Teoti Anaokulları

Okul öncesi eğitim programımız Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında çocuklarımızın zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı ve güvenli büyümelerini, motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını, ilkokula hazır hale gelmelerini, iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını amaçlamaktadır.

Çiğli Anaokulu Teoti Anaokullarında 3-6 yaş döneminde yer alan çocukların meraklı, araştırmaya son derece istekli, hayal güçleri kuvvetli oldukları gerçeğinden yola çıkarak özellikle çocukların bu yöndeki gelişimlerinin desteklenmesi, onların araştırıp sorgulayabilecekleri, merak güdülerini kullanabilecekleri, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri, tahminlerde bulunabilecekleri eğitim ortamını hazırlamak temel prensibimizi oluşturmaktadır. Kendilerini rahat ifade edebilmeleri için teşvik edici tutumlar sergilemek, sorumluluk bilincini geliştirici aktiviteler düzenlemek, yetenek, ilgi ve becerilerini belirleyip bunlara yenilerini katmak programımızın ilkelerinden bazılarıdır.

Çiğli Anaokulu Eğitim Felsefemiz, eğitim modelleri asla tek başına yeterli olmadığını ve gelişen uygarlık düzeyine uygun hale revize edilmesi gerektiği üzerine kurguludur. Bu gün ülkemizde pek çok popüler olan eğitim modelleri bulunmaktadır. Lakin her birinin kendine has özellikleri vardır. Bir çoğu yurt dışı menşeili. Yani kültürel kodlar bizim kodlarımız değildir. Biz Çiğli Anaokulu Eğitim Felsefemizi oluşturururken tüm bu eğitim modellerinin en güçlü yanlarını bir araya getirerek, çocuğu merkeze alan bir yaklaşımı benimsedik. Bu sayede ortaya dinamik eğitim yaklaşımı çıkmış oldu.

Teoti Anaokulları

Her anne- baba çocuğu için en iyi eğitimi hedefler. Biz de bu düşünceden yola çıkarak, edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle birlikte yarı yapılandırılmış eğitim oluşturmanın, çocukların gelişimlerini hızlandırdığını gördük. Çünkü popüler olan tüm yaklaşımları incelediğimizde aslında yapılandırılmamış modeller olduğunu biliyorduk.

Çocuk gelişimi evrenseldir. Bu nedenle gelişim aşamaları hemen hemen her çocuk için aynıdır diyebiliriz. Lakin fark gelişim hızında ortaya çıkmaktadır. Burada en temel konu ise kültürel farklılıklar, ekonomik gelişmişlik düzeyi, eğitim seviyesi gibi konular çıkmaktadır. O zaman temel almamız gereken bir nokta var. Eğitimin standart çerçevesinin belirlenmesi ve çocuğa göre uyarlanması.

Dinamik eğitim modelimizde ana amacımızda tam olarak, standart gelişim sürecini, çocuğun algı ve yeteneklerine göre yeniden dizayn etmek. Sınıf oluşturulurken de, birbirine en yakın grubu bir araya getirmek getirerek, mutlu, kendinden emin, sorumluluk bilinci yüksek bireyler ortaya çıkacaktır.

Çiğli Anaokulu Eğitim Felsefemiz Yarı yapılandırılmış bir modeli oluşturmanın elzem olduğunu bize göstermiştir. Okul- aile- çocuk arasındaki dengenin eğitime yansımasıyla başarı kendiliğinden gelecektir.

EBRU KARABULUT
UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Formu Doldurun Sizi Arayalım