Çocuklarda 3-6 Yaş Gelişim Dönemleri

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Çocuklarda 3-6 yaş gelişim dönemleri konusuna değinmeden önce, bu dönemin çocuklar için neden önemli olduğunu, nasıl bir süreci takip ettiğini kısaca anlatalım.

3-6 yaş dönemi neden önemlidir? Şöyle açıklayabiliriz;


-Çocuklar bu dönemde bir karakter kimliği oluşturmaya başlar.

-Dış dünyayı tam anlamıyla bu dönemde anlamaya başlarlar.

-Özgüvenlerinin tam anlamıyla oluşacağı bir dönemdir.

-Bu dönemde çocukların öğrenme gücü en yoğun zamanındadır.

-Dil gelişimi, konuşma ve kelime hazinesi bu dönemde gelişir.

Evet, 3-6 yaş dönemi yukarıda saydığımız ve daha pek çok sebepten ötürü büyük bir öneme sahiptir. Eğer çocuğun gelişimi ve eğitimi ile ilgili temeller bu dönemde atılmazsa potansiyelinin çok altında kalabilir ve ileride başarılı bir birey olması ihtimali azalır.

Gelelim çocuklarda 3-6 yaş gelişim dönemleri konusuna. Dönemler şeklinde çoğul bir dil kullanmamızın sebebi, çocukların bu yaş aralığından birden fazla alanda gelişmesidir. Bu dönemler ana hatları ile şu şekildedir;


1.Bilişsel Gelişim,

2.Psikomotor Gelişim ( Küçük kas gelişimi ve büyük kas gelişimi.),

3.Duygusal – Sosyal Gelişim

4.Dil Gelişimi

1.Çocuklarda Bilişsel Gelişim

Çocuklarda bilişsel gelişim evresinde çocuklar dile ve sembolik düşünme yeteneğine sahiptir.Sembolik düşünme ile anlatmak istediğimiz, çocukların yaratıcılık,sanatsal eylemler, dil gibi alanlarda bir temel oluşturmasıdır. Sembolik düşünme becerisi en çok da çocukların yaşıtları ile beraber kurdukları oyunlarda pekişir. Özellikle bu gelişim evresindeki çocuklar benmerkezci bir tutum sergiler.

2.Çocuklarda Psikomotor Gelişim


Çocuklarda psikomotor gelişim, bir diğer adıyla bedensel gelişim, yaşam boyu devam edecek olan ve motor becerilerde meydana gelen davranışların yönlendirilmesi sürecidir. Bahsedilen davranışlar, zihin ve kasların ortak çalışması ile ortaya çıkar. Bedensel (psikomotor) gelişim baştan ayağa, içten dışa ve büyük kaslardan küçük kaslara doğrudur.

3. Çocuklarda Duygusal – Sosyal Gelişim


Çocuklarda duygusal – sosyal gelişim döneminde çocukların fiziksel ve bilişsel aktiviteleri devam ederken aynı zamanda sosyalleşmeye de devam etmektedir. Özellikle anaokuluna gelen, kalabalık akran grubu içerisinde bulunan çocuklar bu konuda çok daha hızlı bir gelişim göstermektedir. Diğer gelişim alanlarında olduğu gibi, duygusal – sosyal gelişim de bu yaşlarda oldukça hızlı ilerlemektedir. Yeni keşifler yapan çocuklar, çevrelerini de genişletmektelerdir.

4.Çocuklarda Dil Gelişimi

Çocuklarda dil gelişimi isminden de anlaşılacağı üzere kelimelerin, seslerin, sayıların, sembollerin kazanılması ve kurallarına uygun bir şekilde kullanılması sürecidir. Dil de doğumdan itibaren başlayan ve tüm yaşam boyu devam eden bir gelişim türüdür. Dil, öğrenmenin en etkili ve olmazsa olmaz bir yoludur. Bu sebeple dil gelişimi döneminde gereken özen gösterilmelidir. Bunun yanında dil kendini ifade edebilme ve sosyalleşme için de önemli bir araçtır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu Çiğli Anaokulu