Okul Öncesinde Özbakım Becerileri Eğitimi

Okul Öncesinde Özbakım Becerileri Eğitimi

Okul öncesinde özbakım becerileri eğitimi, çocukların başkasına bağlı kalmadan kişisel bakım, temizlik, giysilerini giyme, çıkarma gibi işlemleri yalnız başına yapabilmesini amaçlar. Bağımsız yaşamın şartı olarak

Okul öncesinde özbakım becerileri eğitimi, çocukların başkasına bağlı kalmadan kişisel bakım, temizlik, giysilerini giyme, çıkarma gibi işlemleri yalnız başına yapabilmesini amaçlar. Bağımsız yaşamın şartı olarak her birey banyo, tuvalet, temizlik gibi elzem ihtiyaçlarını kendi başına yapabilmeyi öğrenmelidir. Küçük yaşlarda edinilen özbakım becerileri bireyin tüm hayatını etkilemektedir.

Teoti Anaokulları olarak okul öncesinde özbakım becerileri eğitimi öneminin farkındayız. Bu önemi göz önünde bulunduruyor ve bu doğrultuda eğitim metotlarımızı belirliyoruz. Her bir özbakım becerisinin kazanılması gereken bir dönem vardır. Eğer bu dönemlerde kazanılmayan özbakım becerileri olursa sonraki dönemde öğrenmek çok zor olacaktır. Bu bakımdan okul öncesi eğitimin önemine de vurgu yapmakta fayda var.

Özbakım Becerileri Nelerdir?

Özbakım becerileri nelerdir? Özbakımın tanımına ve önemine vurgu yaptık. Peki özbaım becerileri dediğimiz kavram neleri kapsamaktadır? Bu becerileri şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Giysilerin giyilmesi ve çıkarılması ile ilgili beceriler,
  • Günlük yaşam araç gereçlerinin kullanımı becerisi,
  • Bedensel temizlik, hijyen kurallarını uygulama becerisi,
  • Yaşam alanını düzenleme, toparlama ile ilgili beceriler,
  • Yeme alışkanlıkları ile ilgili beceriler,
  • Kendini tehlikelerden koruyabilme becerisi,
  • Sağlık açısından önemli beceriler (diş fırçalama vs.).

Özbakım becerileri nelerdir? Sorusuna bu maddeler ile yanıt verebiliriz. Evde ailelerin okulda ise eğitmenlerin belirtilen bu beceri ve alışkanlıkları çocuklara aşılaması gerekmektedir. Bu açıdan iyi bir okul öncesi kurumu seçmekte fayda var. Çünkü okulda uygulanan eğitim programlarının etkinliği seviyesinde, çocuklar özbakım becerileri ile birlikte birçok kazanım edinmiş olacaklar.

Çocuklar elbette ki okul öncesi kurumlarında birçok beceri ediniyor ve öğreniyor fakat evde verilen eğitim de bu becerilerin etkili, kalıcı bir şekilde edinilmesi için çok önemlidir. Bu noktada anne babalara büyük görevler düşmektedir. Ev ortamında etkin bir özbakım eğitimi görmeyen çocuklar okulda da bu konuya uyum sürecinde epey sorun yaşayabilirler. Bu sebeple anne babalar çocuklarını buna hazırlamalıdır.

Özbakım Becerileri Kazanılmazsa Ne Olur?

Özbakım becerileri kazanılmazsa ne olur? Sonucu tahmin etmek aslında çok da zor değil. Özbakım becerileri gelişmemiş bir çocuk tüm hayatı boyunca zorluklarla karşılaşır ve yaşam kalitesi düşer. Çocuğun yaşı büyüdükçe karşılaştığı zorluklar da büyük olacaktır. Bunun yanında özbakım becerisinin gelişmemesi sosyal ilişkileri de olumsuz yönde etkilemektedir. Özbakım becerisi eksikliği çocuklarda özgüven eksikliğine kadar çok büyük problemlere de yol açabilir. Bu beceriye sahip olmayan çocukların bir yaşam düzeni ya da rutini oluşamaz.

Formu Doldurun Sizi Arayalım