Okul Öncesi Dönemde Müziğin Önemi

Okul Öncesi Dönemde Müziğin Önemi

Okul öncesi dönemde müziğin önemi her alanda karşımıza çıkıyor aslında. Okul öncesi dönemde müzik, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini ritim ve melodiler ile ifade etmesinde önemli bir role sahiptir.

Okul öncesi dönemde müziğin önemi her alanda karşımıza çıkıyor aslında. Okul öncesi dönemde müzik, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini ritim ve melodiler ile ifade etmesinde önemli bir role sahiptir. Biz Teoti Anaokulları olarak çocukların ilgi, yetenek, becerilerini keşfetmek ve geliştirmek, ritim duygularını, ince ve kaba motor becerilerini desteklemeye katkı sağlıyoruz.


Eğitim programımızın içinde çeşitli müzik aletlerini tanıtmak, enstrümantal olarak seslerine kulak aşinalığı oluşturmak adına etkinlikler yer almaktadır. Her ay dünyaca ve ülkemizce tanınmış farklı bir müzisyeni ve eserlerini, işitsel görsel becerilerini destekleyecek faaliyetlerle çocuklarımıza tanıtıyoruz. Ritim çubukları marakas, davul vb. materyaller ve beden perküsyon çalışmaları ile müzik etkinliklerini eğlenceli hale getiriyoruz.

Okul öncesi dönemde müziğin önemi konusundan bahsetmeye devam ediyoruz. Erken yaşlardan itibaren doğru yönlendirilmiş müzik alanları, çocuğun gelişimini olumlu yönde desteklemekte, birtakım kavramların ve değerlerin kazandırılmasını, gelecek yaşamda daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Çocuklara müzik temelli bir eğitim sunmanın bir diğer faydası da müziğe yeteneği olan çocuklar, bu eğitimler sayesinde yeteneklerini ortaya çıkarabilirler. Çok yönlü eğitimin en büyük avantajlarından birisi de budur. Çocukların hangi alanlarda yetenekli olduklarını ortaya çıkarır. Ve gelecekte çizecekleri yolda bunun oldukça fazla bir şekilde faydasını görürler.

Teoti Anaokulları’nda eğitim veren öğretmenlerimizin her biri alanında uzman ve deneyimlidir. Bu uzmanlıklarını çocukları gözlemlemekte de kullanmaktadırlar ve çocukların hangi alanlarda yetenekli olduklarını keşfetme şansları olmaktadır. Her çocuk adeta bir cevherdir ve içeride keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği vardır.

Medeniyetin beşiği sayılan uygarlıklardan biri olan Eski Yunan Uygarlığının da önem verdiği sanat alanlarından birisi müzikti. Eğitimlerinde de yer edinmiş olan müziğin amacı ilk olarak zevk ikinci olarak ise ruhun terbiye edilmesiydi. Yani aslında müzik ruhu beslemek için bir araç olarak kullanılmış. Günümüzdeki eğitim sisteminde de bu temeli esas almaktayız.

Müzik dersleri esnasında hiçbir çocuğun kusursuz bir biçimde enstrüman ya da ritim aleti çalmasını beklemiyoruz. Asıl amacımız bu enstrümanları ve çıkardıkları sesleri çocuklara tanıtarak, müzik hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Tıpkı Türkçe etkinliklerinde çocuklara okuma yazma öğretmeye çalışmadığımız gibi, müzik derslerinde de ağır bir müzik eğitimi sunmuyoruz.

Okul öncesi dönemde müziğin önemi işte bu denli büyüktür. Bir eğitim sistemi için elbette tek başına yeterli değildir fakat çocuk eğitiminde oldukça büyük bir yere sahiptir. Çocuklar müzik dersleri sayesinde sanatla çok erken yaşlarda tanışmış olurlar. Ayrıca bahsettiğimiz üzere her ay farklı bir müzisyeni ve eserlerini alarak, çocuklarda bir müzik kültürü oluşturmayı da amaçlarız.

Formu Doldurun Sizi Arayalım